Ulgi w spłatach zobowiązań podatkowych w związku z koronawirusem

Ulgi w spłatach zobowiązań podatkowych w związku z koronawirusem

Ministerstwo Finansów poinformowało, że w związku z zaistniałą sytuacją kryzysową, wywołaną światową epidemią koronwariusa, przedsiębiorcy, którzy odczują jej skutki, będą mogli starać się o ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych.

Podstawy prawne do wystąpienia do fiskusa o udzielenie takiej ulgi daje art. 67a i nast. Ordynacji podatkowej. Przepis art. 67a § 1 stanowi, że w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, na wniosek podatnika organ podatkowy może:

  • odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć jego zapłatę podatku na raty;
  • odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek;
  • umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

Ministerstwo Finansów chce wyjść naprzeciw problemom z płynnością finansową przedsiębiorstw, jakie mogą się pojawić w obliczu postępującej epidemii koronawirusa. Okoliczności te mają brać pod uwagę urzędy skarbowe przy rozpoznawaniu wniosków przedsiębiorców o przyznanie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: