Czy kobiety w biznesie lubią ryzyko?

Czy kobiety w biznesie lubią ryzyko?

Mówi się, że kto nie ryzykuje, ten nie wygrywa. W biznesie wiele decyzji obarczonych jest ryzykiem, które statystycznie chętniej podejmują mężczyźni. Ale prawda jest taka, że kobiety w biznesie nie mają szans na podejmowanie strategicznych decyzji, ponieważ według różnych badań w zarządach spółek stanowią raptem nieco ponad 10 proc.!

Być może kobiety wcale nie stronią od ryzyka i odważnych decyzji, a spełniają się nie w korporacjach, lecz w prywatnych biznesach? Według danych GUS, do kobiet należy około jedna trzecia mikroprzedsiębiorstw w Polsce. Tematem zajął się Kredytmarket, przeprowadzając badanie wśród właścicielek małych firm, prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze. W badaniu wzięły udział kobiety zaangażowane w różne grupy dyskusyjne i aktywnie poszukujące wiedzy o biznesie w social mediach. Znakomita większość z nich miała spore doświadczenie w biznesie, prowadząc firmę od co najmniej 2 lat.

Kobiety w biznesie przełamują stereotyp

Czy można zatem uznać, że kobiety, jako te bardziej ceniące sobie bezpieczeństwo i mniej skłonne do ryzyka, będą mniej chętnie sięgać po kredyt? Niekoniecznie! 28 proc. pań biorących udział w badaniu korzystała już co najmniej raz z kredytu firmowego. 60 proc. badanych ma dobrą opinię o kredytach, a 43 proc. uważa je za dobrą inwestycję. Wyraźnie widać także, że wzięcie kredytu nie jest oceniane jako wstydliwe, ale jest to normalna decyzja biznesowa: znacznie ponad trzy czwarte ankietowanych (83 proc.) uważa, że fakt zaciągnięcia kredytu nie wpływa negatywnie na reputację firmy. Wciąż jednak stosunkowo dużo – bo prawie jedna trzecia ankietowanych – odrzuca kredyt jako pomysł na rozwój własnego biznesu, zgadzając się ze stwierdzeniem, że własny biznes należy finansować własnymi środkami.

Ponad połowa pań ankietowanych przez Kredytmarket (52 proc.) uważa, że nie ma wystarczającej wiedzy na temat kredytów, np. nie potrafi policzyć ich opłacalności, czy stwierdzić, kiedy firma nie powinna się zadłużać. Oczywiście, jest to ocena subiektywna i to, co dla jednej osoby jest „wystarczającą wiedzą”, dla kogoś innego może być zbyt małą bazą do podejmowania decyzji finansowych. Widać jednak, że panie są realistkami i ryzyko podejmują z rozwagą, po odpowiedniej analizie.

Źródło: Kredytmarket

Oceń ten artykuł: