Nowe raporty CRS

W piątek 29 listopada, Ministerstwo Finansów poinformowało o zmianach w sposobach przekazywania informacji o rachunkach raportowanych od 2020 r.

Od 1 stycznia 2020 r. ulegnie zmianie formularz CRS-1, którym instytucje zobowiązane przekazują informacje nt. rachunków raportowanych i nieudokumentowanych. Został on uzupełniony o rubrykę „Typ rachunku”, w której należy zawrzeć informacje, czy dla rachunku otwartego pomiędzy 1 stycznia 2016 r. a 30 kwietnia 2017 r. uzyskano oświadczenie o rezydencji podatkowej jego posiadacza. Ministerstwo Finansów przygotowało dwa formularze:

– CRS-1(2) dla deklaracji za lata 2016 – 2018

– CRS-1(3) dla deklaracji za 2019 rok i następne.

Ministerstwo przypomina, że od 30 kwietnia 2019 r. zmieniła się forma składania raportu CBC-P(2), czyli automatycznej informacji o jednostkach wchodzących w skład grupy kapitałowej. Od tej daty podmioty zobowiązane przesyłają je wyłącznie drogą elektroniczną. Niezmienione pozostaną formularze CBC-R(1) do przekazywania informacji o grupie podmiotów oraz FAT-1(4), służący do realizacji obowiązków raportowania nt. o amerykańskich rachunkach bankowych w Polsce wynikających z zawartej między Polską a USA umową FATCA.

Źródło: Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: