W 8 miastach i aglomeracjach powyżej 100 tys. mieszkańców zanieczyszczenie powietrza PM2,5 przekroczyło średni wskaźnik narażenia

W 8 miastach i aglomeracjach powyżej 100 tys. mieszkańców zanieczyszczenie powietrza PM2,5 przekroczyło średni wskaźnik narażenia

Polskie władze już od kilku lat próbują uruchomić pakiet „Czyste powietrze”, który został jednak skrytykowany przez Komisję Europejską. W lipcu ub.r. unijny komisarz ds. środowiska Virginijus Sinkevičius powiedział: „Widzimy, że polskie władze są świadome problemu smogu. Ale tempo zmian jest zbyt wolne, nie przekłada się to na poprawę jakości powietrza”. Minister Klimatu i Środowiska Michał Kurtyka 19 sierpnia opublikował w Monitorze Polskim RP obwieszczenie ws. wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy, w których wartość wskaźnika średniego narażenia przekroczył w 2020 r. wartość pułapu stężenia ekspozycji. Chodzi o zanieczyszczenia powietrza smogiem, a dokładnie pyłem PM2,5.

Pyły PM2,5 to cząstki zawieszone w powietrzu, których średnica nie przekracza 2,5 mikrometra, powodujące jego zanieczyszczenie wskutek spalania paliw stałych oraz pracy silników spalinowych. Pyły te unoszą się w powietrzu i tym sposobem trafiają do płuc człowieka. Z uwagi na bardzo małą średnicę, łatwo trafiają do krwioobiegu, są rakotwórcze. Stają się przyczyną wielu schorzeń, od nasilenia astmy po różnego rodzaju choroby onkologiczne. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) potwierdza, że to najbardziej szkodliwy dla ludzkiego zdrowia czynnik zanieczyszczenia powietrza, realnie skracający życie.

Według raportu „Ambient Air Pollution Database 2016” opracowanego przez WHO, aż 33 z 50 najbardziej zanieczyszczonych miast Unii Europejskiej znajdowało się w Polsce, w tym 10 w województwie śląskim. Inny raport WHO z 2015 r. „Economic cost of the health impact of air pollution in Europe” wskazał, że w 2010 roku zanieczyszczenia powietrza w Polsce przyczyniły się do śmierci 48 544 Polaków, co z kolei wygenerowało koszty w wysokości 101, 826 mld dolarów. Zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym PM2,5 odpowiadało wg szacunków za blisko 0,5 mln przedwczesnych zgonów w Europie (ponad 400 tys. w 28 krajach UE), w tym za blisko 80% zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego i rakiem płuc (raport „Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzi”, Województwo Śląskie).

Zgodnie z opublikowanym 19 sierpnia 2021 r. w Monitorze Polskim RP obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska (M.P. 2021, poz. 756), wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji przekroczył w 2020 r. wartość pułapu stężenia ekspozycji na PM2,5 w 8 miastach i aglomeracjach:

– w województwie małopolskim:

  1. a) aglomeracja krakowska – wartość wskaźnika średniego narażenia na pył PM2,5 dla roku 2020 [μg/m3] wyniósł 25;
  2. b) miasto Tarnów – 21;

– w województwie mazowieckim

  1. a) miasto Radom – 21;

– w województwie śląskim:

  1. a) aglomeracja górnośląska – 26;
  2. b) aglomeracja rybnicko-jastrzebska – 26;
  3. c) miasto Bielsko-Biała – 24;
  4. d) miasto Częstochowa – 22;

– w województwie wielkopolskim:

  1. a) miasto Kalisz – 21.

Redakcja Portali Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: