Nowe obostrzenia i restrykcje, m.in. kara za brak donosu o chorym na COVID

Nowe obostrzenia i restrykcje, m.in. kara za brak donosu o chorym na COVID

Nowe obostrzenia i restrykcje, m.in. kara za brak donosu o chorym na COVID

2 sierpnia 2021 r. Premier Morawiecki złożył do Marszałka Sejmu RP Projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1449), przewidujący między innymi możliwość samodzielnego kierowania obywateli na 30-dniową izolację przez inspektora sanitarnego, jak i kary do 30 000 zł m.in. za „niedoniesienie” o osobie zakażonej. Niewykluczone też, że rząd wprowadzi obowiązkowe szczepienia ochronne przeciw COVID-19.

Projekt nowelizacji Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2008, nr 234, poz. 1570), ma stanowić przygotowanie do objęcia społeczeństwa kolejnym lockdownem, restrykcjami w związku z przewidywanym nadejściem czwartej fali epidemii koronawirusa SARS-Cov2. Wśród wielu regulacji obszernego projektu, kilka proponowanych rozwiązań jest mocno kontrowersyjnych. Zgodnie z art. 32a ust. 1 ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu chorób, państwowy inspektor sanitarny lub Główny Inspektor Sanitarny, w związku z prowadzonym dochodzeniem epidemiologicznym, może żądać udzielenia informacji o:

1) osobach zakażonych lub podejrzanych o zakażenie, chorych lub podejrzanych o chorobę zakaźną, osobach zmarłych z powodu choroby zakaźnej lub osobach, wobec których istnieje takie podejrzenie, 2) osobach, które mogły mieć styczność z osobami, o których mowa w pkt 1,

3) posiadaczach zwierząt, które mogły stanowić źródło narażenia na zakażenie lub chorobę zakaźną

– od każdego, kto takie dane posiada, lub jednostek administracji publicznej, które dane takie mogą ustalić.

Na podstawie projektowanego art. 48a ust. 2a ustawy rząd chce karać obywateli za niedopełnienie ww. obowiązku informacyjnego, a więc np. za niedoniesienie na zarażonego COVID-19: „Kto nie udziela żądanych informacji, o których mowa w art. 32a ust. 1 albo udziela ich w niepełnym zakresie albo udziela informacji nieprawdziwej, podlega karze pieniężnej w wysokości od 5 000 zł do 30 000 zł”. Temu kto nie realizuje zadań w ramach procedury monitorowania występowania wariantów wirusa SARS-CoV-2 na terytorium Polski będzie grozić kara w tych samych granicach.

Państwowy powiatowy inspektor sanitarny będzie mógł, w ramach działań przeciwepidemicznych, wysłać obywatela na 30-dniową kwarantannę i izolację. Będzie miał również możliwość wystąpienia do lekarza sprawującego opiekę nad osobą zakażoną o przedłużenie hospitalizacji lub izolacji, także w warunkach domowych, do czasu poddania tej osoby badaniom laboratoryjnym mającym na celu wykluczenie zakażenia.

W projekcie przewidziano również rekompensaty w postaci tzw. świadczeń kompensacyjnych wynoszących do 100 000 zł dla zaszczepionych przeciw COVID-19, u których w terminie do 3 lat od dnia szczepienia wystąpią z jego powodu działania niepożądane, tzw. „niepożądane odczyny poszczepienne”. Wysokość rekompensaty zależeć będzie od okresu spowodowanej szczepieniem koniecznej hospitalizacji. Co ważne, w nowelizowanych przepisach zastrzeżono, iż świadczenie nie będzie przysługiwać, jeśli hospitalizacja będzie spowodowana zakażeniem SARS-CoV-2.

W trakcie czwartkowego wywiadu (19.08) dla TVN24, doradca Premiera ds. pandemii koronawirusa prof. Andrzej Horban, na pytanie dotyczące wprowadzenia obowiązkowych szczepień przeciw COVID-19 odpowiedział: „Przyjdzie na to pora, jak tylko wzrośnie, zaczniemy się szczepić przymusowo. Jeszcze troszkę. Mam nadzieję, że rząd podejmie taką decyzję, że szczepienia będą obowiązkowe”.

 

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: