2 sierpnia 2021 r. Premier Morawiecki złożył do Marszałka Sejmu RP Projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy, mocą którego od nowego roku przedsiębiorcy będą mogli wystawiać faktury za

3 sierpnia w Dzienniku Ustaw RP ukazała się podpisana przez Prezydenta nowelizacja ustawy o partiach politycznych.

Rada Ministrów poinformowała w środę 23 czerwca o przyjęciu projektu zmian w ustawie o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami