Koszt reformy emerytalnej w latach 2017 – 2020

Koszt reformy emerytalnej w latach 2017 – 2020

Koszt reformy emerytalnej w latach 2017 – 2020

W poniedziałek 12 kwietnia Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zamieścił w Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski komunikat z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie wysokości kosztów reformy emerytalnej w latach 2017 – 2020.

W swoim komunikacie Prezes ZUS Gertruda Uścińska wyjaśnia, że mając na uwadze decyzję Rady (UE) 2015/1026 z dnia 19 czerwca 2015 r. uchylającą  decyzję 2009/589/WE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Polsce, w latach 2017 – 2020 nie wystąpiły koszty systemowej reformy emerytalnej w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1175/2011 z dnia 16 listopada 2011 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1466/97 w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru koordynacji polityk gospodarczych. Kosztami tymi, w rozumieniu ww. przepisów, nie są już koszty reformy emerytalnej, które stanowią kwoty składek przekazanych do otwartych funduszy emerytalnych:

a) w roku 2017 w wysokości 2 931 466 916,02 zł,

b) w roku 2018 w wysokości 3 045 928 119,27 zł,

c) w roku 2019 w wysokości 3 197 148 826,02 zł,

d) w roku 2020 w wysokości 3 196 601 566,78 zł.

źródło: Dz. Urz. M.P. z 12 kwietnia 2021 r., poz. 342

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: