W poniedziałek 12 kwietnia Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zamieścił w Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski komunikat z dnia 7 kwietnia