Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 19 listopada opublikował w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” komunikat w sprawie granicznych kwot przychodu w

W poniedziałek 12 kwietnia Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zamieścił w Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski komunikat z dnia 7 kwietnia

Od 6 maja 2020 r., w ramach drugiego etapu odmrażania polskiej gospodarki i społeczeństwa, rząd zezwolił na otwarcie przedszkoli i