Co z dodatkowym zasiłkiem opiekuńczym dla pracujących rodziców?

Co z dodatkowym zasiłkiem opiekuńczym dla pracujących rodziców?

Od 6 maja 2020 r., w ramach drugiego etapu odmrażania polskiej gospodarki i społeczeństwa, rząd zezwolił na otwarcie przedszkoli i żłobków. Powstaje więc wiele pytań, co z zasiłkiem opiekuńczym, jaki rodzice otrzymywali w okresie zamknięcia placówek edukacyjnych? Czy będą je mogli pobierać, jeśli ich dziecko nie pójdzie jednak do żłobka, przedszkola lub szkoły?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje pracującym rodzicom. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyjaśnił, że nie przysługuje on bezrobotnym, bowiem warunkiem otrzymania zasiłku jest brak możliwości zapewnienia opieki dziecku przez któregokolwiek z rodziców, podczas gdy placówki opiekuńcze są zamknięte z powodu pandemii COVID-19. Pracujący rodzice, a pozostający w domu by zapewnić dziecku opiekę, mogą do czasu otwarcia placówek pobierać zasiłek z tego tytułu. Przysługuje on jednemu z dwojga rodziców dzieci: do 8 roku życia, do lat 16 z orzeczeniem o niepełnosprawności, do lat 18 z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z orzeczeniem o konieczności kształcenia specjalnego, oraz niepełnosprawnych bez względu na wiek, a uczęszczających do specjalistycznych placówek wychowawczych.

W środę 6 maja zostaną otwarte przedszkola i żłobki. Jednak nie wiadomo które, bowiem rząd pozostawił decyzję o przywróceniu działalności pod restrykcjami sanitarnymi dyrektorom tych placówek. Jeśli więc kierownik którychś z ośrodków opiekuńczych nie będzie się czuł na siłach zapewnić bezpieczeństwo przeciwzakażeniowe podopiecznym, to przedszkola czy żłobka na własną odpowiedzialność nie otworzy. Może się również zdarzyć, że otworzy, ale z ograniczoną liczbą miejsc.  Co w takiej sytuacji?

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyjaśnia, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał. Rodzice będą mogli go pobierać za każdy dzień sprawowania opieki do czasu otwarcia szkoły, przedszkola lub żłobka (lub do czasu przyjęcia dziecka do placówki, którą otwarto, ale dziecko nie zostało wcześniej przyjęte ze względu na przywrócenie działalności placówki z ograniczoną ilością miejsc dla podopiecznych). W poniedziałek 4 maja 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz.U. 2020, poz. 790), na mocy którego okres pobierania tego zasiłku został przedłużony do 24 maja 2020 r.

Tak samo wygląda kwestia uczniów szkół. Od 6 maja zostają otwarte tylko przedszkola i żłobki. dlatego rodzice dzieci do 8. roku życia, czy niepełnosprawnych będą mogli nadal pobierać zasiłek do czasu przywrócenia funkcjonowania szkół, czy innych placówek opieki specjalnej. MRPiP wyjaśniło również, że pracujący rodzice, którzy mimo otwarcia przedszkoli i żłobków, nie poślą do nich w obawie przed koronawirusem swoich dzieci, także będą mogli pobierać zasiłek do 24 maja 2020 r.

Jak wyjaśnia ministerstwo, każdy kto chce uzyskać prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego musi złożyć u swojego płatnika składek, np. pracodawcy, oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem, będące jednocześnie wnioskiem o ten zasiłek. Przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą składają to oświadczenie w ZUS-ie.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: