Dane na temat polskich przedsiębiorstw w latach 2014 – 2018

dane-na-temat-polskich-przedsiebiorstw-w-latach-2014-2018

Dane na temat polskich przedsiębiorstw w latach 2014 – 2018

Główny Urząd Statystyczny przygotował raport pt. „Wybrane wskaźniki przedsiębiorczości w latach 2014–2018”, obrazujący proces powstawania, rozwoju i likwidacji przedsiębiorstw, a także będący źródłem informacji na temat osiąganych przez nie wynikach ekonomicznych na różnych etapach funkcjonowania.

W latach 2014 – 2018 odsetek nowych podmiotów gospodarczych wahał się między 12% a 13%. Wskaźnik likwidacji przedsiębiorstw był najwyższy w 2014 r. i wynosił 10%, w latach kolejnych zniżając się do pułapu 9%. Najwyższy odsetek przedsiębiorstw w tych latach stanowiły tzw. przedsiębiorstwa wzrostowe – od 35% do 46%. Ich udział w wypracowanych przychodach wynosił od 40% do 58%. Przedsiębiorstwa szybkiego wzrostu stanowiły od 9% do 12%, a ich udział w przychodach wynosił od 11% do 14%.

Przedsiębiorstwa stabilne (czyli uzyskujące w kolejnych 3 latach zbliżone wartości przychodów) zajęły od 25% do 28% rynku, z udziałem w przychodach na poziomie od 20% do 30%. Pozostałe przedsiębiorstwa odnotowały w kolejnych 3 latach spadki przychodów. Były to przedsiębiorstwa schyłkowe, stanowiące od 14% do 25% badanych podmiotów gospodarczych, i osiągające od 8% do 21% zysku. Z kolei odsetek przedsiębiorstw szybkiego spadku wynosił od 3% do 5%, a ich udział w przychodach – od 1% do 2%.

W okresie badanych 5 lat na zbliżonym poziomie utrzymywała się liczba nowo powstałych przedsiębiorstw: w 2014 r. -289 067 przedsiębiorstw, w 2015 r. – 283 760, w 2016 r. – 282 433, w 2017 r. – 290 704, w 2018 r. – 305 731. Utrzymywała ona przewagę nad przedsiębiorstwami zlikwidowanymi.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: