Główny Urząd Statystyczny przygotował raport pt. „Wybrane wskaźniki przedsiębiorczości w latach 2014–2018”, obrazujący proces powstawania, rozwoju i likwidacji przedsiębiorstw, a

Z mapy Polski zniknęło ponad tysiąc placówek aptecznych Miniony rok potwierdził, że ustawa „Apteka dla aptekarza” przynosi opłakane skutki. Od kiedy

Ustawa o "przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów", czyli w skrócie mówiąc: o

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 19 marca 2014 r. (II FSK 797/12) orzekł, że likwidacja, o której mowa