Covid-19 wpłynął na pogorszenie się dobrobytu konsumentów w Europie

Pandemia Covid-19 wpłynęła na pogorszenie się dobrobytu finansowego konsumentów w Europie, którzy obawiają się rosnących rachunków i długów

Intrum publikuje raport specjalny, który analizuje wpływ pandemii Covid-19 na gospodarstwa domowe w 24 krajach Europy. White Paper daje wgląd w obecne tendencje – rosnącą presję ekonomiczną i pogorszenie się dobrobytu finansowego konsumentów, który został przeanalizowany szczegółowo w raporcie Intrum “European Consumer Payment Report 2019”.

Kluczowe dane z naszego raportu specjalnego pokazują negatywne spojrzenie konsumentów na ich obecną sytuację finansową. Jak można było oczekiwać – widoczny jest narastający stres związany z kwestiami finansowymi. Jednakże, 1 na 3 respondentów przyznaje, że pandemia miała również pozytywny wpływ na to, w jaki sposób zarządzają finansami osobistymi.

 • Cały świat zmaga się z zagrożeniem dla naszego zdrowia, jakim jest pandemia Covid-19, która ma również bezpośredni wpływ na zachwianie gospodarki w całej Europie, sytuację finansową konsumentów, przedsiębiorstw – i społeczeństw w ogóle. Znając te fakty, trzeba przyznać, że ogólna świadomość w kwestiach finansowych, możliwość zmiany podejścia do wydawania pieniędzy i budowanie oszczędności, mogą pomóc konsumentom w Europie przetrwać ten niepewny czas – mówi Mikael Ericson, Prezes i CEO Intrum.

Pogorszenie się dobrobytu finansowego konsumentów w Europie – najważniejsze dane pochodzące z “European Consumer Payment Report 2020. Special Edition White Paper”:

 48% konsumentów przyznaje, że ich dobrobyt finansowy pogorszył się

 • w porównaniu do sytuacji sprzed 6 miesięcy:
  • Grecja 67%, Polska 62%, Hiszpania 59%, Włochy 59%,
  • Millennialsi: 53%,
  • Rodzice: 55%, osoby bez dzieci: 44%.
 • Tylko 23% osób spodziewa się poprawy w ciągu 6 nadchodzących miesięcy:
  • Tylko 8% konsumentów we Włoszech.
 • 45% przyznaje, że obawy dotyczące rosnących rachunków wpływają negatywnie na ich samopoczucie (2019: 43%):
  • Rodzice: 51% (2019: 48%),
  • Osoby bez dzieci: 41% (2019: 41%).

Spadek dochodów powoduje obawy dotyczące zapłaty rachunków i długów:

 • 4 na 10 konsumentów przyznaje, że pandemia Covid-19 wpłynęła na ich zatrudnienie/sytuację zawodową, powodując spadek dochodów:
 • Wśród Millennialsów: 48%.
 • 1 na 5 konsumentów w wyniku pandemii popadł w większe długi, by pokryć codzienne wydatki:
 • Wśród Millennialsów: 24%,
 • Rodzice: 22%, osoby bez dzieci: 16%.
 • Odnotowano wzrost liczby osób, które muszą pożyczać pieniądze, by zapłacić rachunki – z 12% do 18%:
 • Wśród Millennialsów: 22%,
 • Rodzice: 21%, osoby bez dzieci: 16%.

Oszczędzanie w obecnej sytuacji jest trudne – obawa niepewnej przyszłości:

 • 58% osób jest niezadowolonych z tego, ile pieniędzy jest w stanie oszczędzać każdego miesiąca (2019: 52%):
 • Rodzice: 62%, osoby bez dzieci: 54%.
 • 39% konsumentów oszczędza mniej na przyszłość, niż to miało miejsce wcześniej, przed wybuchem pandemii Covid-19:
 • Wśród Millennialsów: 44%,
 • Rodzice: 45%, osoby bez dzieci: 36%.

Zgodnie z oczekiwaniami, widzimy te negatywne tendencje przede wszystkim wśród „słabszych” gospodarstw domowych, o najmniejszych dochodach, takich jak, np. „młode” rodziny, ale także wśród Millennialsów. Pogorszenie się dobrobytu finansowego, rosnące rachunki oraz rosnące długi są coraz większym problemem. Aby móc zmierzyć się z tym trendem, należy jeszcze bardziej zająć się kwestią zwiększania wiedzy w obszarze zagadnień finansowych wśród Europejczyków – mówi Mikael Ericson, Prezes i CEO Intrum.

Źródło: Intrum

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: