Publikując tegoroczną edycję raportu “European Consumer Payment Report”, Intrum po raz drugi przedstawia Barometr Dobrobytu Finansowego, czyli wskaźnik pozwalający zbadać

Intrum publikuje raport specjalny, który analizuje wpływ pandemii Covid-19 na gospodarstwa domowe w 24 krajach Europy. White Paper daje wgląd