System Poboru Opłaty Elektronicznej KAS

System Poboru Opłaty Elektronicznej KAS

System Poboru Opłaty Elektronicznej KAS

We wtorek 17 czerwca 2020 r. Ministerstwo Finansów poinformowało, że od 1 lipca pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem o wadze powyżej 3,5 tony po płatnych drogach krajowych oraz opłaty za przejazd po niektórych odcinkach autostrad A2 i A4 przejmie Szef Krajowej Administracji Skarbowej.

W poniedziałek 16 czerwca 2020 r., Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie prawa drogowego, która odbiera Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego zarząd nad poborem opłat za poruszanie się pojazdów ciężkich po drogach płatnych, jak i za wybrane odcinki autostrad A2 i A4, i przekazuje go Szefowi KAS. Nowy poborca utworzy w tym celu teleinformatyczny System Poboru Opłaty Elektronicznej KAS.

System będzie dokonywał poboru opłat za pośrednictwem urządzeń mobilnych (np. telefonów komórkowych), zewnętrznych systemów lokalizacyjnych oraz urządzeń wykorzystujących technologie pozycjonowania satelitarnego (tzw. nawigacji) i transmisji danych. Będą trafiać do niego dane na temat współrzędnych geograficznych położenia pojazdu oraz godziny i daty ich pozyskania, a także jego prędkości. Właściciel lub użytkownik pojazdu będzie musiał wyposażyć auto w urządzenia niezbędne do przyłączenia i korzystania z Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS.

Do końca 2020 r. kierowcy nie odczują jednak w żaden sposób tych zmian. Nowy system zacznie obowiązywać w 2021 r., a całkowite wygaszenie obecnego systemu poboru opłat nastąpi do końca lipca przyszłego roku.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: