Pogorszenie postrzegania niezależności sądów w UE

Pogorszenie postrzegania niezależności sądów w UE

Pogorszenie postrzegania niezależności sądów w UE

Komisja Europejska zaprezentowała unijną tablicę oceny wymiaru sprawiedliwości 2020. Stanowi ona miernik efektywności, jakości i niezależności systemów wymiaru sprawiedliwości w krajach członkowskich Unii Europejskiej. W niektórych z nich Eurobarometr wskazał na pogorszenie się oceny obywateli co do niezależności sądów.

Unijna tablica oceny wymiaru sprawiedliwości opracowywana jest od 2013 roku. Za jej pośrednictwem Komisja Europejska monitoruje stan wymiaru sprawiedliwości w poszczególnych państwach członkowskich. Opublikowana 10 lipca 2020 r. tablica zawiera dane na temat lat 2012 – 2019. Wynikają z niej 3 podstawowe ustalenia:

  1. Od 2012 r. w większości państw członkowskich nastąpiła poprawa efektywności systemów wymiaru sprawiedliwości. Czas trwania postępowań sądowych w I instancji zmniejszył się lub utrzymał na tym samym poziomie. Sądy nadążają z załatwianiem spraw – świadczy o tym ponad 97 – procentowy wskaźnik spraw zamkniętych;
  2. W stosunku do 2019 roku pogorszył się stan postrzegania niezależności sądów. Aż około w dwóch trzecich państw członkowskich UE obywatele oceniają wymiar sprawiedliwości jako bardziej niezależny niż w roku 2016. Ale w porównaniu do 2019 roku również w dwóch trzecich krajów nastąpiło pogorszenie tej oceny. Powodem negatywnej oceny niezależności sądów i niezawisłości sędziów jest ingerowanie w te sfery przez polityków i rządy. Jako inną z przyczyn obywatele wskazują naciski, głównie związane z interesami ekonomicznymi;
  3. Prawie wszystkie kraje UE gwarantują swoim obywatelom internetowy dostęp do informacji o funkcjonującym systemie sądownictwa, a także dostęp do tych informacji niepełnosprawnym i mówiącym w innym języku. Państwa wdrażają rozwiązania umożliwiające publikację orzeczeń sądowych możliwych do odczytu maszynowego. Wdrażają także środki ułatwiające udział dzieci w postępowaniach sądowych, np. w zakresie przesłuchań. Od 2010 stale rośnie liczba kobiet sprawujących urząd sędziego, ale nadal ich liczba nie przekracza 50% ogółu sędziów.

Jak powiedziała unijna wiceprzewodnicząca komisji do spraw wartości i przejrzystości Věra Jourová: „Niepokojące jest jednak, że w niektórych państwach obywatele postrzegają niezależność systemu sądownictwa jako bardzo niską i wskazują presję polityczną jako jedną z głównych przyczyn tego stanu rzeczy” 

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: