Komisja Europejska poinformowała w czwartek 23 września o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przeciwko Polsce sprawy w związku z

Komisja Europejska zaprezentowała unijną tablicę oceny wymiaru sprawiedliwości 2020. Stanowi ona miernik efektywności, jakości i niezależności systemów wymiaru sprawiedliwości w

Hasła o sile kobiet, o solidarności i niezależności, o równouprawnieniu przybierają na znaczeniu. Za niezależnością – także finansową – przemawiają