Deficyt 16 mld zł po siedmiu miesiącach wykonania budżetu

Deficyt 16 mld zł po siedmiu miesiącach wykonania budżetu

Deficyt 16 mld zł po siedmiu miesiącach wykonania budżetu

We wtorek 18 sierpnia 2020 r., Ministerstwo Finansów przedstawiło szacunkowe dane na temat wykonania budżetu państwa w pierwszych 7 miesiącach 2020 roku. Wydatki w tym okresie przerosły przychody o 16,3 mld zł. Pomimo pandemii koronawirusa, w porównaniu do tego samego okresu 2019 r. wzrosły wpływy do budżetu z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Co zaskakujące, w okresie od stycznia do lipca 2020 r. dochody budżetu państwa były o 7 mld zł wyższe niż w analogicznym okresie 2019 r., choć stanowiące podstawowe źródło jego zasilenia – dochody podatkowe – były niższe w tym samym porównaniu okresów o 10,4 mld zł. Spadły wpływy z VAT (o ok. 6,5 mld zł), z PIT (o ok. 2,4 mld zł) oraz z akcyzy i podatku od gier (o ok. 2,1 mld zł.) Wzrosły natomiast, mimo panującej pandemii, wpływy z CIT – o 700 mln zł, oraz z podatku od niektórych instytucji finansowych – o 30 mln zł.

Wzrost dochodów budżet zawdzięcza wyższym wykonaniem dochodów niepodatkowych – o 17,3 mld zł. Złożyła się na to czerwcowa wypłata zysku Narodowego Banku Polskiego za 2019 rok, a której nie dokonano w 2019 roku. Drugim z głównych czynników wzrostu były wpłaty z tytułu aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych.

W porównaniu do pierwszych 7 miesięcy 2019 roku wzrosły również wydatki – o 18,6 mld zł – głównie na subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego (o 4,1 mld zł), a także na poszerzenie w ramach budżetów wojewodów programu Rodzina 500 plus (o 11,1 mld zł). Za wzrost po stronie wykonania wydatków budżetu państwa odpowiadają również koszty finasowania programów państwa w zakresie walki z koronawirusem. Wzrost wydatków zrekompensowało nieco zmniejszenie nakładów na obsługę długu Skarbu Państwa – o 1,3 mld zł.

W sumie, wg szacunkowych danych nt. wykonania budżetu państwa do końca lipca 2020 r.:

– dochody wyniosły 235 mld 807 mln zł;

– wydatki wyniosły 252 mld 101 mln 300 tys. zł;

– deficyt = 16 mld 294 mln 300 tys. zł.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: