Liczba ogłoszonych upadłości w czasie pandemii COVID-19

Liczba ogłoszonych upadłości w czasie pandemii COVID-19

Liczba ogłoszonych upadłości w czasie pandemii COVID-19

W Monitorze Sądowym i Gospodarczym opublikowano dane na temat liczby ogłoszonych upadłości i postępowań restrukturyzacyjnych w styczniu 2021 r. Jak prezentują się te liczby z pierwszego miesiąca drugiego roku naznaczonego kryzysem gospodarczym spowodowanym pandemią koronawirusa na tle całego ubiegłego, 2020 roku?

Od 1 do 31 stycznia 2021 roku ogłoszono 35 upadłości firm, 112 postępowań restrukturyzacyjnych oraz 1520 upadłości konsumenckich. W całym 2020 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym opublikowano 587 upadłości firm, wszczęto 800 postępowań restrukturyzacyjnych oraz ogłoszono upadłość konsumencką w stosunku do 13 084 osób, czyli o 64,5% więcej niż w 2019 r. W zakresie łącznej liczby upadłości firm i postępowań restrukturyzacyjnych nastąpił wzrost o 32% w stosunku do 2019 r.

W poszczególnych miesiącach 2020 r. liczby te prezentują się następująco:

styczeń: 69 upadłości firm, 30 postępowań restrukturyzacyjnych oraz 648 upadłości konsumenckich;
– luty: 64 upadłości firm, 51 postępowań restrukturyzacyjnych oraz 739 upadłości konsumenckich;
– marzec: 55 upadłości firm, 43 postępowania restrukturyzacyjne oraz 667 upadłości konsumenckich;
– kwiecień: 34 upadłości firm, 26 postępowań restrukturyzacyjnych oraz 295 upadłości konsumenckich;
– maj: 49 upadłości firm, 36 postępowań restrukturyzacyjnych oraz 531 upadłości konsumenckich;
– czerwiec: 58 upadłości firm, 39 postępowań restrukturyzacyjnych oraz 1116 upadłości konsumenckich;
– lipiec: 62 upadłości firm, 72 postępowania restrukturyzacyjne oraz 1546 upadłości konsumenckich;
– sierpień: 46 upadłości firm, 66 postępowań restrukturyzacyjnych oraz 1129 upadłości konsumenckich;
– wrzesień: 34 upadłości firm, 95 postępowań restrukturyzacyjnych oraz 1366 upadłości konsumenckich;
– październik: 44 upadłości firm, 106 postępowań restrukturyzacyjnych oraz 1642 upadłości konsumenckie;
– listopad: 29 upadłości firm, 93 postępowania restrukturyzacyjne oraz 1604 upadłości konsumenckie;
– grudzień: 43 upadłości firm, 144 postępowania restrukturyzacyjne oraz 1809 upadłości konsumenckich.

W 2020 roku oddalono 738 wniosków o upadłość firm. Co do upadłości konsumenckiej, to częściej ogłaszały ją kobiety – 6834 osoby (52,23%), niż mężczyźni – 6250 osób (47,77%). Rekordowym miesiącem pod względem upadłości konsumenckich był grudzień – w MSiG opublikowano 1809 takich upadłości.

źródło: Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej

Oceń ten artykuł: