Jak wynika z publikacji Głównego Urzędu Statystycznego z 15 lutego 2021 r., w ostatnim kwartale minionego roku odnotowano 75 925

W Monitorze Sądowym i Gospodarczym opublikowano dane na temat liczby ogłoszonych upadłości i postępowań restrukturyzacyjnych w styczniu 2021 r. Jak

W całym 2019 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym opublikowano 35 777 ogłoszeń związanych z toczącymi się postępowaniami upadłościowymi ogółem.

Główny Urząd Statystyczny opublikował 12 listopada 2020 r. dane statystyczne na temat liczby dokonanych rejestracji i zgłoszonych upadłości podmiotów gospodarczych