Liczba nowych firm i liczba upadłości w IV kwartale 2020 r.

Liczba nowych firm i liczba upadłości w IV kwartale 2020 r.

Liczba nowych firm i liczba upadłości w IV kwartale 2020 r.

Jak wynika z publikacji Głównego Urzędu Statystycznego z 15 lutego 2021 r., w ostatnim kwartale minionego roku odnotowano 75 925 rejestracji podmiotów gospodarczych, co stanowi spadek o 3,0 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku. Ale zmalała też liczba upadłości podmiotów gospodarczych – 106, czyli o 33,3 proc. mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Łącznie w całym 2020 r. odnotowano 311 794 rejestracje, tj. o 12,4% mniej niż w roku 2019.

W IV kwartale 2019 roku dokonano 78 308 rejestracji nowych podmiotów gospodarczych, a w IV kwartale 2020 r. – 75 925. Spadek rejestracji firm odnotowano:

– w sekcji zakwaterowanie i gastronomia – o 3,6 proc.;

– w przemyśle – o 3,4 proc.;

– w usługach – o 1 proc.

Za to więcej rejestracji odnotowano w sekcji informacja i komunikacja – o 18 proc.

Liczba rejestracji zmniejszyła się we wszystkich formach prawnych prowadzenia działalności, poza spółkami jawnymi, wśród których zarejestrowano o 182 spółki więcej niż w IV kwartale 2019 r., a także spółką partnerską – o 2 więcej. Aż 83,4 proc. wszystkich rejestracji stanowiły jednoosobowe działalności gospodarcze osób fizycznych., a 13,6 proc. – spółki z o.o.; 1,48 proc. – spółki cywilne; 0,65 proc. spółki komandytowe; 0,54 proc. – spółki jawne; 0,11 proc. spółki akcyjne; 0,04 proc. – spółki partnerskie; 0,02 proc. – spółki komandytowo-akcyjne; 0,11 proc. – pozostałe (przedsiębiorstwa państwowe; spółdzielnie; oddziały zagranicznych przedsiębiorstw; spółki przewidziane w przepisach innych ustaw niż Kodeks spółek handlowych i Kodeks cywilny lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach; przedsiębiorstwa zagraniczne; podmioty bez szczególnej formy prawnej).

Co do upadłości, to w IV kwartale 2020 r. ich liczba spadła o 33,3 proc. w porównaniu do analogicznego kwartału 2019 roku. Spadek upadłości odnotowano:

– w przemyśle – z 36 na 19;

– usługach – z 26 na 16;

– transporcie i gospodarce magazynowej – z 15 na 8;

– budownictwie – z 19 na 15;

– w handlu; naprawie pojazdów samochodowych – z 15 na 8;

– w informacji i komunikacji – z 5 na 3.

Wzrost upadłości odnotowano w zakwaterowaniu i gastronomi – z 4 na 6. Najmniej upadło firm działających w formie spółek z o.o. – 62 wobec 82 w IV kw. 2019 r.; oraz w formie jednoosobowych działalności gospodarczych – 20 wobec 46. Za to upadło więcej spółek komandytowych (8 wobec 7 w IV kw. 2019 r.). Spośród podmiotów, które ogłosiły upadłość 61,3 proc. stanowiły spółki z o.o., a 18,9 proc. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Łącznie w całym 2020 r. odnotowano 528 upadłości, tj. o 8,7% mniej niż w roku 2019.

Źródło danych GUS

Oceń ten artykuł: