W Monitorze Sądowym i Gospodarczym opublikowano dane na temat liczby ogłoszonych upadłości i postępowań restrukturyzacyjnych w styczniu 2021 r. Jak

Rząd planuje od 1 stycznia nowego roku objąć opodatkowaniem CIT także spółki komandytowe. Przedsiębiorcy nabrali wątpliwości, czy dokonując teraz restrukturyzacji

We wtorek 11 sierpnia 2020 r. weszła w życie Ustawa z dnia 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej

Możliwość ogłoszenia upadłości w uproszczonej formie bez wyznaczenia sędziego-komisarza, zgłaszanie wierzytelności bezpośrednio do doradcy restrukturyzacyjnego oraz likwidacja obowiązku badania na