Restrukturyzacja spółek komandytowych a konieczność zwrotu środków z Tarcz Finansowych

Restrukturyzacja spółek komandytowych a konieczność zwrotu środków z Tarcz Finansowych

Restrukturyzacja spółek komandytowych a konieczność zwrotu środków z Tarcz Finansowych

Rząd planuje od 1 stycznia nowego roku objąć opodatkowaniem CIT także spółki komandytowe. Przedsiębiorcy nabrali wątpliwości, czy dokonując teraz restrukturyzacji takich spółek, będą zmuszenia do zwrotu preferencyjnych dotacji i pożyczek, udzielonych im z Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach antycoviodowych Tarcz Finansowych.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółek komandytowych obawiają się, czy dokonując połączeń, lub innych restrukturyzacji tych spółek, narażają się na utratę prawa do uzyskania finansowania ze środków PFR, a ci, którzy finansowanie to już otrzymali – do jego zwrotu. Polski Fundusz Rozwoju S.A. wydał w tej sprawie komunikat. Wyjaśnił w nim, że dokonujący restrukturyzacji spółek przedsiębiorcy, którzy otrzymali subwencję finansową w ramach Tarczy Finansowej dla małych i średnich firm, a restrukturyzacja ta polegała na przekształceniu, połączeniu lub podziale podmiotu:

– zobowiązani są zawiadomić PFR o wszelkich okolicznościach mających wpływ na realizację zobowiązań wynikających z umowy subwencji finansowej. A okolicznością taką jest reorganizacja podmiotowa spółki, w szczególności gdy zmianie ulegną takie dane, jak firma lub NiP. PFR dodał, że reorganizacja skutkująca sukcesją uniwersalną lub kontynuacją działalności nie wymaga uprzedniej zgody PFR.

Z powyższego wynika, że przedstawiciele sektora MŚP dokonujący restrukturyzacji swoich firm nie muszą się obawiać o ryzyko utraty otrzymanej pomocy z PFR. Inaczej sytuacja wygląda z przedstawicielami sektora dużych przedsiębiorstw, o czym wyjaśnia Ministerstwo Finansów:

„… w przypadku finansowania udzielanego w formie pożyczek płynnościowych i preferencyjnych w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm”, umowy zawierane przez PFR z przedsiębiorcami co do zasady przewidują, że przed reorganizacją (zarówno przekształceniem, jak i połączeniem lub podziałem), pożyczkobiorcy powinni uzyskać zgodę z PFR na przeprowadzenie takich procesów” (www.gov.pl).

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: