Spółka kapitałowa planuje połączenie ze spółką jawną lub komandytową. Nabrała wątpliwości, czy fuzja skutkująca przejęciem majątku spółki osobowej zrodzi dla

Rząd planuje od 1 stycznia nowego roku objąć opodatkowaniem CIT także spółki komandytowe. Przedsiębiorcy nabrali wątpliwości, czy dokonując teraz restrukturyzacji

Prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą przedsiębiorca zdecydował się wystąpić ze spółki komandytowej. Pozostali w spółce wspólnicy zobowiązali się wypłacić na jego