Stopy procentowe i marża dla potrzeb cen transferowych

31 grudnia 2018 r. Minister Finansów ogłosił w Monitorze Polskim obowiązującą od 1 stycznia 2019 r. marżę oraz rodzaje bazowych stóp procentowych dla potrzeb cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych.

 

Od początku nowego roku maksymalna dla pożyczkobiorcy, a minimalna dla pożyczkodawcy marża wynosi 2 punkty procentowe lub stanowi sumę wartości bezwzględnej bazowej stopy procentowej i 2 punktów procentowych w przypadku, gdy wartość bazowej stopy procentowej jest mniejsza od zera. A bazową stopę procentową stanowią:

  • WIBOR 3M, będący referencyjną wysokością oprocentowania kredytów w złotych o trzymiesięcznym okresie zapadalności na polskim rynku międzybankowym – dla pożyczek udzielonych w złotych;
  • LIBOR USD 3M, będący referencyjną wysokością oprocentowania kredytów w dolarach amerykańskich o trzymiesięcznym okresie zapadalności na rynku międzybankowym w Londynie – dla pożyczek udzielonych w dolarach amerykańskich;
  • EURIBOR 3M, będący referencyjną wysokością oprocentowania kredytów w euro o trzymiesięcznym okresie zapadalności na europejskim rynku międzybankowym – dla pożyczek udzielonych w euro;
  • LIBOR CHF 3M, będący referencyjną wysokością oprocentowania kredytów we frankach szwajcarskich o trzymiesięcznym okresie zapadalności na rynku międzybankowym w Londynie – dla pożyczek udzielonych we franku szwajcarskim;
  • LIBOR GBP trzymiesięczny, będący referencyjną wysokością oprocentowania kredytów w funtach brytyjskich o trzymiesięcznym okresie zapadalności na rynku międzybankowym w Londynie – dla pożyczek udzielonych w funcie brytyjskim.

(źródło: Obwieszczenie Ministra Finansów z 21.12.2018 r. w sprawie ogłoszenia rodzaju bazowej stopy procentowej i marży dla potrzeb cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, Monitor Polski 2018, poz. 1286).

 

Autor: Portal Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: