Rozporządzenie ws. kas rejestrujących

Tuż przed długim weekendem majowym, we wtorek 30 kwietnia 2019 r., w Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. 2019, poz. 816).

 

Wydany przez Ministra Finansów akt prawny określa przede wszystkim sposób prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, sposób ich używania, jak i zaprzestania w przypadku zamknięcia działalności gospodarczej. Reguluje również sposób prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas on-line. Podatnicy zobowiązani są poddawać kasy rejestracyjne przeglądom technicznym co najmniej raz na dwa lata.

 

Sprzedawcy mają obowiązek wystawienia i wydania nabywcy, bez jego żądania, paragon fiskalny nie później niż z chwilą przyjęcia należności. Gdy należność lub jej część otrzymają w gotówce przed dokonaniem sprzedaży, wówczas paragon wydają z chwilą jej otrzymania. Gdy zapłata następuje na rachunek, sprzedawca wydaje go niezwłocznie po jej uznaniu na tym rachunku, najpóźniej z ostatnim dniem miesiąca, w którym została uznana. Jeśli sprzedaż nastąpiła przed końcem miesiąca, paragon musi zostać wystawiony najpóźniej z chwilą jej dokonania.

 

Zgodnie z p. I pkt. B 1) Załącznika nr 1 do rozporządzenia, na osobę, która dokona sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej albo nie wyda paragonu fiskalnego (faktury), może zostać nałożona kara grzywny za przestępstwo skarbowe albo wykroczenie skarbowe, zgodnie z art. 62 § 4 i § 5 Kodeksu karnego skarbowego, czyli odpowiednio grzywna do 180 stawek dziennych (w 2019 r. – 13 500 zł) lub do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia (w 2019 r. – 45 000 zł).

 

Autor: Portal Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: