Zmiany w przepisach dotyczących zezwoleń na działalność akcyzową

Zmiany w przepisach dotyczących zezwoleń na działalność akcyzową

Zmiany w przepisach dotyczących zezwoleń na działalność akcyzową

W poniedziałek 25 stycznia 2021 r., na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego pojawił się Projekt Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego (nr z wykazu 274).

Zgodnie z § 2 ust. 4 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego (Dz.U. 2019, poz. 745), do wniosku o wydanie niektórych zezwoleń na działalność akcyzową nie dołączą się wymaganych do złożenia tych wniosków dokumentów, jeśli dane zawarte w dokumentach znajdują się w prowadzonych przez podmioty publiczne bazach danych, do których dostęp ma właściwy naczelnik urzędu skarbowego.

Jak wskazują projektodawcy nowelizacji: „Z uwagi jednak na fakt, że Szef Krajowej Administracji Skarbowej prowadzi w formie elektronicznej wykaz podatników VAT, który stanowi ogólnodostępną i bezpłatną bazę dostępną na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów, proponuje się odstąpić w projektowanym rozporządzeniu od wymogu dołączania do wniosku o wydanie zezwolenia akcyzowego dokumentu potwierdzającego, że wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług” (Uzasadnienie Projektu Rozporządzenia [nr z wykazu 274]).

W związku z powyższym, mimo iż jednym z warunków uzyskania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego albo na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący jest bycie zarejestrowanym podatnikiem VAT, to od 1 kwietnia 2021 r.:

a) do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego,

b) do wniosku o wydanie zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca,

c) do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego,

d) do wniosku o wydanie zezwolenia na wyprowadzanie wyrobów akcyzowych z cudzego składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy przez podatnika będącego właścicielem tych wyrobów,

e) do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący,

f) do wniosku na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający, oraz

g) do wniosku na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca

– nie trzeba będzie już dołączać dokumentu potwierdzającego, że wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT).

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: