Informacje o wysokości dochodów zatrudnionych.

Informacje o wysokości dochodów zatrudnionych

Ministerstwo Finansów we wtorek 7 stycznia 2020 r. opublikowało instrukcję przesyłania do skarbówki deklaracji nt. wypłaconych pracownikom i zleceniobiorcom w 2019 r. należności i wynagrodzeń PIT-11, PIT-R, PIT‑4R i PIT‑8AR.

MF przypomina, że przedsiębiorcy zatrudniający lub wypłacający w 2019 roku pracownikom wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę lub umowy zlecenia, albo należności z tytułu praw majątkowych, zobowiązani są sporządzić i przesłać imienne informacje o wysokości dochodów tych osób oraz zeznania zbiorcze o pobranym podatku. W tym roku szczególną uwagę należy zwrócić na formularz PIT-11. Tylko jego wersja 25. umożliwi rozliczyć ulgę przysługującą w 2019 roku pracownikom, którzy nie ukończyli 26 roku życia.

Oznaczenia prawidłowych wersji formularzy:

  • PIT-11(25)
  • PIT-R(20)
  • PIT-4R(9)
  • PIT-8AR(8)

Pierwsze dwa należy złożyć do urzędu skarbowego do 31 stycznia 2020 r., a zatrudnionej osobie fizycznej – do 2 marca 2020 r. Pozostałe formularze PIT-4R i PIT-8AR składa się tylko skarbówce, w terminie do 31 stycznia 2020 r. Formularze wysyłane do urzędu sporządza się i wysyła wyłącznie drogą elektroniczną, podpisane podpisem kwalifikowanym lub danymi autoryzującymi. Można je przesłać za pośrednictwem:

– formularza dostępnego na stronie MF poprzez serwis e-Deklaracje;

– modułu finansowo-księgowego (z systemu księgowego);

– uniwersalnej bramki dokumentów, dostępnej na stronie MF w serwisie e-Deklaracje.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: