Gra na maszynie do chwytania zabawek bez opłat, a podatek od gier hazardowych

Gra na maszynie do chwytania zabawek bez opłat, a podatek od gier hazardowych

Gra na maszynie do chwytania zabawek bez opłat, a podatek od gier hazardowych

W trakcie trwającej pandemii COVID-19, jeden z organizatorów imprez postanowił ustawić maszynę do chwytania gadżetów sponsora. Uczestnicy mogli grać na maszynie nieodpłatnie przez Internet za pośrednictwem aplikacji. Przedsiębiorca wystąpił do organu podatkowego z pytaniem, czy od takiej gry będzie musiał zapłacić podatek od gier hazardowych.

Organizator eventu zamierzał ustawić maszynę do chwytania zabawek i, w związku z panującą pandemią koronawirusa, udostępnić ją internautom poprzez aplikację komputerową. Będą oni mogli widzieć w czasie rzeczywistym ruchy maszyny, którą sterują za pomocą aplikacji. Uczestnictwo w zabawie będzie bezpłatne, nie będzie wymagać udziału w jakiejkolwiek akcji promocyjnej ani zakupu jakiegokolwiek towaru. Najwyższa wartość zabawki/gadżetu sponsorskiego nie przekroczy 18,5 zł brutto. Gra będzie dostępna dla uczestników spoza terytorium Polski.

W opinii przedsiębiorcy organizującego event, opisana wyżej gra na automacie do chwytania zabawek, której wynik zależeć będzie jedynie od umiejętności zręcznościowych uczestnika, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od gier hazardowych, o którym mowa w art. 71 ustawy o grach hazardowych, bowiem osoba biorąca udział w grze nie wnosi opłaty za przystąpienie do gry. Jego zdaniem samo użycie automatu do gry w chwytanie zabawek, do tego bez ponoszenia przez gracza jakichkolwiek opłat, nie może rodzić obowiązku zapłaty podatku jak za grę hazardową.

W wydanej 26 stycznia 2021 roku interpretacji indywidualnej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko organizatora eventu za nieprawidłowe, ale nie w kwestii braku opodatkowania, ale podstawy do nieobejmowania tej gry opodatkowaniem.

„Należy podkreślić, że brak opodatkowania opisanej we wniosku zabawy nie wynika z okoliczności, że gracz nie ponosi opłat za udział w zabawie, ale ze względu, że opisana zabawa – jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego – nie jest grą hazardowa w rozumieniu ustawy. Dlatego też pomimo, że Wnioskodawca w opisanej sprawę nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku od gier (…), nie można się zgodzić z prezentowanym stanowiskiem, w którym przedstawiono błędne uzasadnienie” (sygn. 0111-KDIB3-3.4013.230.2020.3.PK).

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: