Wynajęcie lokalu spółce, która udostępnia go pracownikom do celów mieszkaniowych jest zwolnione z VAT

Wynajęcie lokalu spółce, która udostępnia go pracownikom do celów mieszkaniowych jest zwolnione z VAT

W stosunkach cywilnoprawnych i gospodarczych, w których jedną ze stron jest profesjonalny podmiot prowadzący działalność gospodarczą, zobowiązany do rozliczeń VAT w zakresie prowadzenia tej działalności, u podatników powstają wątpliwości, czy czynności dokonywane w ramach tych stosunków podlegają obowiązkom VAT. Takie wątpliwości miał właściciel mieszkania, które wynajął spółce.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku od towarów i usług, zwolnione od podatku są usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe (Dz.U. 2004, Nr 54, poz. 535, ze zm.).

Powołując się na powyższy przepis, właściciel mieszkania wystąpił do organu podatkowego z wnioskiem o wydanie interpretacji, czy wynajęcie przez niego lokalu spółce prawa handlowego będzie zwolnione z opodatkowania VAT. W lokalu zamieszkać miał pracownik spółki, a lokal wykorzystywany będzie jedynie w celach mieszkaniowych.

W wydanej 3 kwietnia 2019 r. interpretacji indywidualnej, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził stanowisko podatnika.  Zastrzegł jednak, że umowa najmu musi zawierać wyraźne zapisy, z których wynika „w sposób niebudzący wątpliwości”, że umowa dotyczy lokalu mieszkalnego, a lokal ten nie może być wykorzystywany przez najemcą do innych celów niż mieszkaniowy.

„… z wniosku nie wynika, że spółka prowadzi w wynajętym lokalu mieszkalnym działalność gospodarczą. Okoliczności tej nie zmienia również fakt, że najem dokonany jest na rzecz spółki prowadzącej działalność gospodarczą na własny rachunek. Istotny jest cel, na jaki lokal mieszkalny jest wynajmowany przez Wnioskodawcę – wynajmowany jest najemcy z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe (…) Zatem w przedstawionych okolicznościach za spełnione należy uznać wyżej opisane przesłanki wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku od towarów i usług” (sygn. 0111-KDIB3-1.4012.54.2019.2.RSZ).

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: