W stosunkach cywilnoprawnych i gospodarczych, w których jedną ze stron jest profesjonalny podmiot prowadzący działalność gospodarczą, zobowiązany do rozliczeń VAT