Lekarz otworzył działalność polegającą na przygotowywaniu materiałów dydaktycznych na potrzeby kursów przygotowujących studentów i lekarzy stażystów do lekarskiego egzaminu końcowego.

Polski przedsiębiorca zamierza nabyć wyprodukowane w Chinach narzędzie od hiszpańskiego dostawcy, które zostanie dostarczone z Chin bezpośrednio do Polski. Przedsiębiorca

Córka wystąpiła do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z zapytaniem, czy posiadając dowód wpłaty darowizny pieniężnej, jak i potwierdzającą ją umowę

Koło łowieckie dokonujące odstrzału sanitarnego dzików, było przekonane, że ponieważ czyni to na zlecenie wojewody, nie będzie zobowiązane do wystawiania