Kwota ugody sądowej z tytułu wystąpienia ze spółki bez PIT

Środki uzyskane wskutek zawarcia ugody sądowej między wspólnikami spółki, a stanowiące równowartość udziału w spółce, wypłacone z powodu wystąpienia z niej jednego ze wspólników, nie będą obciążone podatkiem dochodowym od osób fizycznych – potwierdza interpretacja indywidualna z dnia 21 marca 2019 r., sygn. 0115-KDIT2-3.4011.104.2019.1.PS.

 

Wspólnicy jednej ze spółek osobowych – spółki jawnej – dokonali zaniżenia jej majątku, co wpłynęło na obniżenie wartości udziałów, a przez to uszczuplenia kwoty wypłaconej jednemu ze wspólników z tytułu rozliczenia udziałów w spółce. Wspólnik sprzeciwił się takiej manipulacji. Pełnomocnik poszkodowanego doprowadził do zawarcia ugody sądowej, w wyniku której przysądzono wspólnikowi kwotę 15 000 zł z tytułu źle rozliczonego udziału, a następnie wypłacono mu ją z powodu wystąpienia ze spółki.

Wspólnik wystąpił do organu podatkowego z wnioskiem o wydanie interpretacji, czy stoi na słusznym stanowisku, że uzyskane w ten sposób środki nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Organ przyznał wspólnikowi rację. Wskazał, że zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 16 ustawy o PIT, przychodem z działalności gospodarczej są również środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki, a do tego rodzaju przychodów zalicza się całą kwotę wypłaconą wspólnikowi, jednak zważywszy, że środki te zostały już wcześniej opodatkowane w rozliczeniu rocznym spółki, wspólnik nie musi odprowadzać od nich podatku jeszcze raz.

„Zgodzić należy się więc ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że od otrzymanej kwoty nie powinien płacić podatku dochodowego z tym jednakże zastrzeżeniem, że wypłacona Wnioskodawcy kwota w związku z wystąpieniem ze spółki jawnej dotyczy i mieści się w uzyskanej przed wystąpieniem z tej spółki nadwyżce przychodów nad kosztami uzyskania przychodów Wnioskodawcy (…) pomniejszonej o dokonane wypłaty z tytułu udziału w tej spółce i wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów” (sygn. 0115-KDIT2-3.4011.104.2019.1.PS).

 

Autor: Portal Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: