Wspólnik wniósł do spółki wkład niepieniężny w postaci nieruchomości, którą wcześniej spółce wydzierżawiał. Spółka nie wiedząc, czy nieruchomość była już

Będąca polskim rezydentem podatkowym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma jednego wspólnika – osobę fizyczną. Poprzednim wspólnikiem był ojciec tej osoby,

Wspólnik spółki jawnej, za wynagrodzeniem pieniężnym, w oparciu o pisemną umowę, nabył ogół praw i obowiązków innego wspólnika w tej

Środki uzyskane wskutek zawarcia ugody sądowej między wspólnikami spółki, a stanowiące równowartość udziału w spółce, wypłacone z powodu wystąpienia z