Skutki podatkowe wypłaty przez spółkę dywidendy na rzecz spadkobiercy zmarłego wspólnika

Skutki podatkowe wypłaty przez spółkę dywidendy na rzecz spadkobiercy zmarłego wspólnika

Skutki podatkowe wypłaty przez spółkę dywidendy na rzecz spadkobiercy zmarłego wspólnika

Będąca polskim rezydentem podatkowym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma jednego wspólnika – osobę fizyczną. Poprzednim wspólnikiem był ojciec tej osoby, który na mocy uchwały spółki został uprawniony do otrzymania dywidendy, jednak przed jej wypłatą zmarł. Spółka stanęła przed dylematem co do skutków podatkowych wypłaty tej dywidendy na rzecz spadkobiercy zmarłego wspólnika.

Dywidenda, którą spółka z o.o. miała wypłacić swojemu wspólnikowi, a który zmarł, stała się wierzytelnością będącego jego spadkobiercą syna. To nabycie rzeczy i praw majątkowych w drodze dziedziczenia, z racji stopnia pokrewieństwa stron, podlegało zwolnieniu z podatku od spadków i darowizn. Spółka wraz ze spadkobiercą wystąpili do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z zapytaniem, czy w związku z wypłatą mu dywidendy dojdzie do powstania po jego stronie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem spółki wypłacona spadkobiercy dywidenda nie będzie podlegać 19 proc. PIT, bowiem obejmie ją regulacja art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którą ustawa ta nie znajduje zastosowania do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn. Dyrektor KIS przyznał spółce rację, zgadzając się z jej stanowiskiem, że:

„…ojciec Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania zmarł już po podjęciu uchwały o podziale zysku przez Spółkę. W związku z tym wierzytelność względem Spółki o wypłatę Dywidendy weszła do spadku po nim i jako taka podlegała opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. W związku z tym należy uznać, że w sprawie będącej przedmiotem wniosku znajdzie zastosowanie wyłączenie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych” (interpretacja indywidualna z 5 listopada 2020 r., sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.762.2020.2.KS).

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: