Od 25 maja cofanie licznika karane więzieniem

W sobotę 25 maja wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu karnego, która wprowadza wysokie kary za tzw. przekręcanie licznika w samochodach. Najwyższa kara wynieść będzie mogła nawet 5 lat pozbawienia wolności.

 

25 maja 2019 r. wchodzi w życie art. 2 Ustawy z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy – Kodeks karny (Dz.U.2019, poz. 870), wprowadzający zmiany do Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny. Zgodnie z brzmieniem dodawanego do kodeksu art. 306a:

„§ 1. Kto zmienia wskazanie drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingeruje w prawidłowość jego pomiaru, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2.Tej samej karze podlega, kto zleca innej osobie wykonanie czynu, o którym mowa w § 1.

§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w § 1 lub 2, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

Autor: Portal Skarbiec.biz

 

Oceń ten artykuł: