We wtorek 25 lutego 2020 r., Prokuratura Krajowa poinformowała o zdegradowaniu jednego z wysokich oficerów Sił Zbrojnych RP.

Wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów Kodeksu postępowania karnego, określających tryb tymczasowego aresztowania w kontekście jego maksymalnego czasu trwania

W czwartek 30 maja 2019 r., Ministerstwo Sprawiedliwości odniosło się do publikacji prasowej, sugerującej, że ostatnia nowelizacja Kodeksu karnego, podnosząca

W sobotę 25 maja wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu karnego, która wprowadza wysokie kary za tzw. przekręcanie licznika w samochodach.