Degradacja pułkownika Wojska Polskiego za przyjmowanie łapówek

Degradacja pułkownika Wojska Polskiego za przyjmowanie łapówek

We wtorek 25 lutego 2020 r., Prokuratura Krajowa poinformowała o zdegradowaniu jednego z wysokich oficerów Sił Zbrojnych RP.

W sprawie pułkownika rezerwy Janusza K., sąd I instancji uznał go winnym popełnienia 12 przestępstw, w tym przekroczenia obowiązków służbowych w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz jej przyjęcia. Skazanemu wymierzono karę 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres trzech lat, oraz grzywnę w wysokości 300 stawek dziennych po 100 zł każda.

Prokurator wniósł od tego wyroku apelację. Zarzucił sądowi I instancji, że ten zawiesił warunkowo wykonanie kary pozbawienia wolności, mimo braku do tego podstaw. Prokurator podniósł również jako uchybienie, brak orzeczenia o degradacji pułkownika: „…oskarżony w chwili dokonania przestępstwa był pułkownikiem, czyli starszym oficerem Sił Zbrojnych RP. Dopuszczając się szeregu przestępstw przeciwko mieniu utracił właściwości wymagane do bycia żołnierzem, godząc w szeroko rozumiany honor żołnierza polskiego” (www.pk.gov.pl).

Sąd Najwyższy przychylił się do apelacji i zdegradował byłego pułkownika Wojska Polskiego do stopnia szeregowego, jak również zwiększył wysokość orzeczonego wobec skazanego przepadku korzyści majątkowej, ustalając ją w kwocie brutto. Sąd I instancji ustalił ją w kwocie netto, uznając, że od pozornych umów, tuszujących łapówki, został odprowadzony podatek na rzecz skarbu państwa.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: