2 grudnia Komisja Europejska poinformowała o nałożeniu kary 344 mln EUR na banki: UBS, Barclays, RBS, HSBC i Credit Suisse

Jak poinformowała w czwartek 8 lipca Komisja Europejska, firmy: Daimler, BMW i grupa Volkswagen (Volkswagen, Audi i Porsche) naruszyły unijne

Trybunał Sprawiedliwości oddalił odwołania kilku producentów leków, którzy uczestniczyli w porozumieniu mającym na celu opóźnienie wprowadzenia do obrotu generycznego leku

Jeden z obywateli wyszedł w kwietniu ubiegłego roku z domu, podczas gdy obowiązywał wprowadzony przez rząd zakaz przemieszczania się w