Unia nakłada na BMW, VW, Audi i Porsche grzywny w wysokości 875 mln euro za ograniczanie konkurencji

Unia nakłada na BMW, VW, Audi i Porsche grzywny w wysokości 875 mln euro za ograniczanie konkurencji

Unia nakłada na BMW, VW, Audi i Porsche grzywny w wysokości 875 mln euro za ograniczanie konkurencji

Jak poinformowała w czwartek 8 lipca Komisja Europejska, firmy: Daimler, BMW i grupa Volkswagen (Volkswagen, Audi i Porsche) naruszyły unijne przepisy antymonopolowe, zmawiając się w sprawie rozwoju technicznego w dziedzinie oczyszczania spalin z tlenków azotu w nowych samochodach osobowych z silnikiem diesla. Komisja nałożyła grzywnę w wysokości 875 189 000 euro.

W opinii KE, Daimler nie został ukarany grzywną, ponieważ sam ujawnił Komisji istnienie kartelu. Wszystkie strony przyznały się do udziału w kartelu i zgodziły się na zawarcie ugody w tej sprawie. Producenci samochodów w okresie od 25 czerwca 2009 r. do 1 października 2014 r. odbywali regularne spotkania techniczne w celu omówienia rozwoju technologii selektywnej redukcji katalitycznej (SCR), która eliminuje szkodliwe emisje tlenków azotu (NOx) z samochodów osobowych z silnikiem wysokoprężnym poprzez wtrysk mocznika (zwanego również „AdBlue”) do strumienia gazów spalinowych.

Podczas tych spotkań, przez ponad pięć lat, producenci samochodów zmawiali się, aby uniknąć konkurencji w zakresie oczyszczania lepszego niż wymagane prawem, mimo że odpowiednia technologia w tym zakresie była już dostępna. Oznacza to, że ograniczyli oni konkurencję w zakresie cech produktu istotnych dla klientów. Zachowanie to stanowi naruszenie ze względu na cel w postaci ograniczenia rozwoju technicznego, czyli rodzaj naruszenia, o którym wyraźnie mowa w art. 101 ust. 1 lit. b) Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, i art. 53 ust. 1 lit. b) Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Porozumienia EOG).

Wiceprzewodnicząca wykonawcza Komisji Europejskiej Margrethe Vestager, odpowiedzialna za politykę konkurencji, powiedziała: „Pięciu producentów samochodów, Daimler, BMW, Volkswagen, Audi i Porsche, dysponowało technologią pozwalającą na zmniejszenie szkodliwych emisji ponad to, co było prawnie wymagane w ramach unijnych norm emisji. Unikali oni jednak konkurowania w zakresie wykorzystania pełnego potencjału tej technologii, aby zapewnić lepsze czyszczenie niż to, które jest wymagane przez prawo. Dzisiejsza decyzja dotyczy więc tego, jak zgodna z prawem współpraca techniczna poszła źle. Nie tolerujemy sytuacji, w których przedsiębiorstwa wchodzą w zmowę. Jest to nielegalne w świetle unijnych przepisów antymonopolowych. Konkurencja i innowacje w zakresie zarządzania zanieczyszczeniami pochodzącymi z samochodów są niezbędne, aby Europa mogła zrealizować nasze ambitne cele dotyczące zielonego ładu. A ta decyzja pokazuje, że nie zawahamy się podjąć działań przeciwko wszelkim formom zachowań kartelowych zagrażających temu celowi”.

źródło: Komisja Europejska

Oceń ten artykuł: