Zmiany w prawie celnym, m.in. w zakresie akcyzy w imporcie towarów i w kontrolach celno-skarbowych

Zmiany w prawie celnym, m.in. w zakresie akcyzy w imporcie towarów i w kontrolach celno-skarbowych

W piątek 19 kwietnia 2019 r., Ministerstwo Finansów ujawniło Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw (nr z wykazu 516). Doprecyzowaniu ulec mają przepisy dotyczące postępowań w sprawach celnych, przepisy ustawy o podatku akcyzowym w zakresie importu towarów, a ujednoliceniu zasady prowadzenia spraw z zakresu gier hazardowych oraz tryb prowadzenia kontroli celno-skarbowych.

 Organy celne zostaną uprawnione do opatrywania decyzji i innych dokumentów generowanych automatycznie zaawansowaną pieczęcią elektroniczną, bez konieczności składania podpisu pracownika organu.

Do innych zmian należy przyznanie części kompetencji Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, przysługujących dotąd Ministrowi Finansów, m.in. do prowadzenia wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych.

Chyba najważniejszym dla podatników novum ma być wymierzanie należności celnych, podatkowych (czyli VAT i akcyza) oraz opłat z tytułu importu towarów w jednej decyzji. Naczelnik urzędu celno-skarbowego będzie więc prowadził jedno postępowanie w sprawie określenia należności przywozowych.

Nowelizacja wymusza zmiany aż w 8 ustawach: Prawie celnym, Ordynaci i podatkowej, ustawie o podatku od towarów i usług, ustawie o podatku akcyzowym, ustawie o grach hazardowych, ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej, ustawie o autostradach płatnych oraz Krajowym Fundusze Drogowym, a nawet ustawie – Prawo ochrony środowiska, co ułatwić ma pobór opłaty emisyjnej w związku z podatkiem akcyzowym od paliw silnikowych lub gazu z tytułu importu.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: