W czwartek 8 kwietnia Prezydent podpisał Ustawę z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych

Narodowy Bank Polski poinformował o stanie aktywów rezerwowych w końcu grudnia. Wyniosły one 125 621,6 mln EUR i tym samym

GUS podsumował III kwartał 2020 r. w handlu zagranicznym. Dynamika polskiego eksportu i importu towarów nadal pozostaje pod kreską. Jednak eksperci

Polski przedsiębiorca zamierza nabyć wyprodukowane w Chinach narzędzie od hiszpańskiego dostawcy, które zostanie dostarczone z Chin bezpośrednio do Polski. Przedsiębiorca