Ministerstwo Finansów wydało komunikat, w którym ostrzega podatników przed nieprawdziwymi mailami z informacją o wszczęciu kontroli przez urząd skarbowy.

W piątek 19 kwietnia 2019 r., Ministerstwo Finansów ujawniło Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych

Urządzający gry hazardowe oraz prowadzący działalność w tym zakresie, zobowiązani są do 21 dnia miesiąca, następującego po każdym kwartale kalendarzowym,

Nie jest dopuszczalne prowadzenie postępowania podatkowego i orzekanie o wysokości straty w podatku dochodowym od osób prawnych za rok podatkowy,