Unijna ustawa o cyberbezpieczeństwie

W poniedziałek 10 grudnia 2018 r., Parlament Europejski, Rada i Komisja Europejska osiągnęły porozumienie w sprawie kształtu ustawy o cyberbezpieczeństwie, wzmacniającej uprawnienia unijnej agencji ENISA (Europejska Agencja Sieci i Informacji i Bezpieczeństwa) i regulującej zasady certyfikacji produktów i usług z zakresu cyberbezpieczeństwa.

 

Nowe prawo ma wzmocnić kompetencje agencji tak by mogła lepiej wspierać państwa członkowskie w przeciwdziałaniu cybernetycznym oszustwom i atakom. Ustawa reguluje również jakie obszary, usługi internetowe, a także urządzenia należące do konsumentów powinny zostać objęte zwiększoną cyberochroną.

Utworzona na czas określony, do 2020 r., Europejska Agencja Sieci i Informacji i Bezpieczeństwa będzie prowadzić działalność stałą. Unijna ustawa o cyberbezpieczeństwie określa zasady certyfikacji produktów, procesów i usług w zakresie cyberbezpieczeństwa. Wydane certyfikaty będą uznawane na terenie całej Unii Europejskiej.

Ustawa czeka teraz na formalne zatwierdzenie przez Parlament i Radę UE, po czym ma wejść w życie niezwłocznie po jej ogłoszeniu w dzienniku urzędowym.

 

Autor: Portal Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: