W poniedziałek 10 grudnia 2018 r., Parlament Europejski, Rada i Komisja Europejska osiągnęły porozumienie w sprawie kształtu ustawy o cyberbezpieczeństwie,