Rząd przyjął projekt zmian regulujących rynek przewozu osób w Polsce

Rząd przyjął projekt zmian regulujących rynek przewozu osób w Polsce

We wtorek 2 kwietnia 2019 r., Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że przygotowany przez nie nowy projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw został przyjęty przez Radę Ministrów. Nowe regulacje kształtują jednakowe warunki prowadzenia działalności w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób.

Ministerstwo Infrastruktury zawarło w projekcie definicję „pośrednictwa przy przewozie osób”, jako działalność gospodarczą polegającą na przekazywaniu zleceń przewozu z wykorzystaniem domen internetowych, aplikacji mobilnych, programów komputerowych oraz systemów teleinformatycznych lub innych środków przekazu informacji. Definicja ta ma mieć zastosowanie do przewozu osób samochodem osobowym, pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą lub przewozu taksówką.

Tak rozumiani pośrednicy, będą mogli zlecać usługi przewozu osób wyłącznie posiadającym licencję do zarobkowego przewozu osób przedsiębiorcom. W przeciwnym razie narażą się na karę finansową w wysokości do 10 000 zł.

Do nowych regulacji inkorporowane zostaną rozwiązania stosowane już przez przewoźników korzystających z aplikacji mobilnych, np. takich jak Uber, czy Taxify. Każdy przewoźnik będzie mógł dokonywać rozliczeń przewozu z klientami za pośrednictwem aplikacji mobilnych, jako jedną z metod rozliczeń obok tradycyjnych taksometrów, czy kas fiskalnych.

Nowelizacja przewiduje również takie rozwiązania, jak karanie nieuczciwych taksówkarzy za pobranie wyższej opłaty za przejazd niż przewiduje ustalony przez gminę taryfikator. Będą oni mogli zostać za to obciążeni karą do 2 000 zł.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: