Projekt rozporządzenia w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur

Projekt rozporządzenia w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur

Projekt rozporządzenia w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur

We wtorek 30 listopada na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego pojawił się Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur.

Krajowy System e-Faktur (KSeF) umożliwia wystawianie i udostępnianie faktur ustrukturyzowanych. Od 1 stycznia 2022 r. korzystanie z KSeF jest dla podatników dobrowolne. Mogą wybrać tę formę fakturowania lub nadal korzystać z dotychczasowych form: klasycznej papierowej oraz elektronicznej. Ministerstwo Finansów chce jednak, by od początku 2023 roku ewidencjonowanie sprzedaży za pośrednictwem KSeF było dla przedsiębiorców obowiązkowe.

Do 1 stycznia pozostało już niewiele czasu. To już ostatni dzwonek na uchwalenie przepisów regulujących zasady korzystania z KSeF. Projektowane rozporządzenie Ministra Finansów określać będzie:

1) rodzaje uprawnień do korzystania z systemu;
2) sposoby nadawania, zmiany lub odbierania uprawnień do korzystania z systemu oraz wzór zawiadomienia o nadaniu lub odebraniu tych uprawnień;
3) sposoby uwierzytelnienia podmiotów korzystających z systemu;
4) dane faktury ustrukturyzowanej, których podanie umożliwia dostęp do tej faktury
w systemie.

Korzystanie z KSeF wymagać będzie uwierzytelnienia:

1) kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
2) kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną, lub
3) podpisem zaufanym i
4) wygenerowanym przez Krajowy System e-Faktur ciągiem znaków alfanumerycznych, z wyłączeniem znaków interpunkcyjnych, przypisanym do podatnika lub podmiotu
uprawnionego oraz jego uprawnień – po uwierzytelnieniu się podatnika lub podmiotu
uprawnionego w sposób, o którym mowa w pkt 1–3

– oraz weryfikacji posiadanych uprawnień.

 

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: