Co jeszcze może być wydatkiem na cele mieszkaniowe?

Co jeszcze może być wydatkiem na cele mieszkaniowe?

Co jeszcze może być wydatkiem na cele mieszkaniowe?

W Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej pojawiła się interpretacja ogólna Nr DD2.8202.4.2020 doprecyzowująca katalog wydatków, jakie mogą zostać uznane za poniesione na cele mieszkaniowe i dzięki temu pomniejszyć, nawet całkowicie, podatek dochodowy z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości.

W przypadku nabycia nieruchomości i jej odsprzedaży przed upływem 5 lat od końca roku, w którym nastąpiło nabycie, sprzedający będzie z tego tytułu zobowiązany do zapłaty 19-procentowego podatku dochodowego. Zgodnie jednak z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy PIT wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie trzech lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe.

W art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazano, co uważa się za wydatki poniesione na ww. cele mieszkaniowe. Ale podatnicy często mają wątpliwości, czy dany koszt mogą również do tej kategorii zaliczyć.

Dlatego w interpretacji ogólnej z 13 października 2021 r. w sprawie stosowania zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z kwalifikacją niektórych wydatków poniesionych na remont i wykończenie nieruchomości jako wydatków stanowiących realizację celu mieszkaniowego, minister finansów deklaruje, że za takie wydatki można uznać te poniesione na zakup i montaż:

 1. a) kuchenki gazowej, kuchenki elektrycznej lub gazowo-elektrycznej, płyty indukcyjnej, płyty
  ceramicznej, piekarnika, zmywarki, pralki, lodówki – w zabudowie lub wolnostojących,
  b) szafki stanowiącej element mocowania umywalki będącej kompletem z tą umywalką,
  c) oświetlenia sufitowego i ściennego wewnętrznego, w tym taśm LED i oczek halogenowych,
  z wyłączeniem lamp wolnostojących,
  d) okapów kuchennych – wyciągów i pochłaniaczy, w tym okapu podszafkowego,
  e) mebli, które charakteryzuje trwały związek z obiektem budowlanym lub jego częścią
  (lokalem), wykonanych na indywidualne zlecenie, tj. szafy wnękowe, pawlacze, zabudowa
  garderoby,
  f) mebli w zabudowie kuchennej.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: