Interpretacja podatkowa: przekazanie nieruchomości w zamian za dożywotnią rentę zwolnione z opodatkowania PIT

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), opodatkowaniu podlega odpłatne zbycie nieruchomości, jeśli zostało dokonane przed upływem 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. Jak potwierdził w wydanej 19 marca 2019 r. interpretacji indywidualnej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, zbywający nie będzie jednak zobowiązany do zapłaty tego podatku, jeśli nie można ustalić jego podstawy (sygn. 0115-KDIT2-1.4011.458.2018.1.MST). Taką niemożność generuje np. umowa renty dożywotniej.

 

Zawartą 31 marca 2017 r. aktem notarialnym umową, ojciec przekazał na rzecz swojego syna nabytą w lutym tego samego roku nieruchomość, w zamian za zobowiązanie syna do renty dożywotniej. W związku z tym, wystąpił do organu podatkowego z wnioskiem o wydanie interpretacji, czy przekazanie to będzie podlegać opodatkowaniu, jako stanowiące odpłatne zbycie nieruchomości w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w pełni zgodził się ze stanowiskiem podatnika zaprezentowanym we wniosku. Przyznał, że mimo iż przekazanie na rzecz syna nieruchomości w zamian za dożywotnią rentę spełnia przesłanki odpłatnego zbycia, to jednak zbywający nie będzie zobowiązany do zapłaty z tego tytułu podatku dochodowego, z uwagi na niemożność ustalenia wysokości przychodu uzyskiwanego przez niego z tytułu renty.

„(…)w przypadku umowy renty dożywotniej, ustawodawca w żadnym razie nie mówi, że uprawnienia osoby uprawnionej do otrzymywania renty, będące świadczeniami otrzymywanymi od zobowiązanego z tej umowy są ceną za przeniesienie własności nieruchomości lub innej rzeczy. Ponadto czas trwania takiej umowy, a przez to i wysokość świadczeń, do których zobowiązany jest podmiot nabywający nieruchomość lub inną rzecz nie są możliwe do określenia w chwili jej zawierania. W takim przypadku nie jest możliwe więc ustalenie wysokości przychodu uzyskiwanego przez osobę zbywającą nieruchomość lub inną rzecz” (sygn. 0115-KDIT2-1.4011.458.2018.1.MST).

 

Autor: Portal Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: