Nowe pliki JPK_VAT od 1 kwietnia 2020 r.

Duzi przedsiębiorcy od 1 kwietnia, a od 1 lipca 2020 r. wszyscy podatnicy VAT będą składać do urzędu skarbowego plik JPK_VAT w nowej formie. Rozporządzenie w tej sprawie opublikowano w piątek 18 października w Dzienniku Ustaw.

Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. 2019, poz. 1988), ustanawia, że od 1 kwietnia VAT-owcy składać będą plik JPK_VAT obejmujący zarówno deklarację, jak i ewidencję. Zatem deklaracje VAT-7 i VAT-7K będą przesyłane łącznie z informacją o ewidencji VAT w jednym pliku. Pliki przybiorą nazwy: JPK_VAT7M – dla VAT-owców rozliczających się miesięcznie, oraz JPK_VAT7K – dla podatników rozliczających się kwartalnie.

Zgodnie z informacją zamieszczoną na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów, nowe pliki JPK będą składać:

– od 1 kwietnia 2020 r.  – obowiązkowo duże przedsiębiorstwa, oraz pozostałe na zasadzie dobrowolności;

– od 1 lipca 2020 r. – obowiązkowo wszyscy podatnicy.

Nowe pliki JPK_VAT będą zawierać:

– informacje o zakupach i sprzedaży, wynikające z ewidencji VAT za dany okres;

– rubryki z dotychczasowej deklaracji VAT-7 lub VAT-7K;

– dodatkowe informacje.

Przedsiębiorcy składać będą pliki wyłącznie w wersji elektronicznej, za okresy miesięczne do 25-ego dnia miesiąca następnego. Będą je mogli podpisywać podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym lub danymi autoryzującymi. Przy rozliczeniu kwartalnym, przedsiębiorcy wypełnią tylko część ewidencyjną za pierwsze 2 miesiące kwartału, a po jego zakończeniu – za 3 miesiąc oraz część deklaracyjną za ten kwartał.

Źródło: Portal Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: